Średnia Szkoła Rzemiosł Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej w Krakowie